Framtidens råvaror växer i haven!

Efterfrågan på hållbara råvaror i allmänhet och livsmedel i synnerhet ökar kraftigt med en växande världspopulation och globalt fokus minskad miljöbelastning. Över 70% av jordens yta är täckt av vatten och potentialen i havsbasrad odling är många gånger större än ytan som följd av att odling sker vertikalt på djupet. 

Tången vi odlar utanför Lysekil på svenska västkusten växer av näringen i vattnet, binder närsalter och koldioxid och är således miljöpositiv till skillnad från nära all annan odling, såväl på land som till havs. 

Genom ökad tångodling blir haven friskare, samtidigt som råvarorna kan nyttjas inom flera områden från livsmedel och djurfoder till kosmetika och tekniska applikationer.

Såhär tar vi fram en tång i världsklass

Sporofyter

Vi dyker själva och hämtar moderplantor för framavling av sporofyter.  Vi samarbetar med ledande laboratorier för framtagning av våra sporofyter och sätter ut dem själva på horisontella långlinor.

Odling

Långlinorna lägg ut i havet, förankras i botten och hålls på rätt djup och plats med bojar. Odlingstiden är ca 6 månader under perioden oktober - maj. Ingen odling sker under sommarhalvåret. Algodlingar märks ut med bojar samt förses med ljus- och radar-reflektor. Den dagliga tillsynen sker från Gåsö under hela odlingstiden.

Förädling

Transport från odlingsanläggning sker utan att ta tången ur vattnet för bästa kvalitet på slutprodukt. Förädling sker med egen utrustning i anslutning till skörd.