Vår bakgrund

Allt började med fem Gåsöbor med mer än fem generationer på ön, som bildade Bohus SeaCulture AB i syfte att odla och kommersialisera makroalger, i första hand sockertång.

Startskottet

 Inspirationen till att börja odla tång kom en sommarkväll 2016 då det hölls ett föredrag  i Gåsö Kapell om havsalger. Tång är dock inget nytt för Gåsöborna, som tidigare använt tångtäckt för gödsel på åkrar samt i kompost. Under badortslivet på Gåsö Havfsbad användes tång också flitigt för varma tångbad.

Lite om Gåsö

Gåsö är ett skärgårdssamhälle som varit befolkat sedan 1500-talet och utgörs av en arkipelag utanför Gullmarsfjordens utlopp i Västerhavet, Lysekils kommun. Under 1800-talet utvecklades Gåsö till ett skutskepparsamhälle och vid slutet av seklet levde 150 personer på ön. När den epoken tog slut vid förra sekelskiftet, blev badgästnäringen med bland annat hotell och pensionat en viktig inkomstkälla.