Industriprodukter

Vi producerar primärt produkter av sockertång för industriell vidareförädling. Produkterna är: torkad, blancherad och saltad sockertång

Konsumentprodukter

SALTTÅNG: Blancherad och insaltad sockertång, färdig att använda i många goda och spännande rätter, 600 gram / förpackning

Kontakta oss för mer information!

info@seaculture.se
Bengt Sahlin
Sälj- och marknadsansvarig